Ing.arch. Jaroslav Šubrt - Architektonický atelier

Projektování staveb a interiérů

Architektonický atelier byl založen v roce 1991 a zabývá se zajišťováním komplexní předprojektové a projektové dokumentace. Součástí služeb atelieru je nabídka inženýrské činnosti při projednávání zakázek a získávání finálních rozhodnutí, dle jednotlivých stupňů dokumentace, až po zajištění všech druhů dozorů při realizaci.

Atelier dále nabízí kompletní návrhy interiérů řešených objektů, nebo samostatných prostorů.

Roky 1998 - 2010 byly ve znamení práce pro firmy Archito a Archito design project s.r.o. na pozici hlavního architekta společností.

Komplexní činnost je zajišťována vlastními kapacitami atelieru, v kombinaci s úzkou spoluprací s mnoha specialisty a týmy všech oborů projektové činnosti.

znamka.png, 17kB

AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT