Výběr skic a návrhů k jednotlivým zakázkám, nebo nabídkovým studiím.

Zpracování návrhů je možné, kromě digitální podoby, také klasickými,
kreslířskými nebo kombinovanými metodami.